Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Kodeks karny Republik Sowjeckich. Tłumaczyli z oryg. Rafał Łemkin i Tadeusz Kochanowicz przy współudziale... Słowo wstępne napisał Juliusz Makarewicz.

Ort: Warszawa

Verlag: Nakł. Księg. F. Hoesicka

Jahr: 1926

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 80 PLN