Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, obejmujący bulle papieżów, przywileje Królów Polskich i Książąt Mazowieckich, tudzież nadania tak Korporacji, jako i osób prywatnych.

Ort: Warszawa

Verlag: Druk. „Gazety Polskiej"

Jahr: 1863

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 400 PLN