Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Kluk, Krzysztof

Titel: Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...] i cudzoziemskie [...], albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, [...] albo ktore jakowa nadzwyczaynosc w sobie maia [...] z poprzedzaiącym wykładem słów botanicznych, i kilkokrotnym na końcu reiestrem. T. 1 - 3

Ort: Warszawa

Verlag: W Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum.

Jahr: 1786-1788

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 3000 PLN