Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: -

Titel: Kazania na roznych publikach tak w ordynaryine, iak w inne partykularnieysze swięta, po pierwszych w Polszcze y W.X.L. ambonach, a mianowicie w katedralnym krakowskim kościele rozmaitemi czasy miane, a po tym [...] do druku podane przez Xiędza Jana Franciszka od S. Józefa

Ort: Kraków

Verlag: W Drukarni Akademickiey

Jahr: 1741

Umfang: Folio, cards unnumbered 10, pages 582, cards unnumbered 9, initial (title page in black and red color)

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 680 PLN