Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Kancyonal To jest, Księgi Psalmow, Hymnow y Piesni Duchownych, Na Chwale Boga w Troycy S. Jedynego, Oyca Syna y Ducha Swietego, Za zgodą wszystkich Zborow Ewangelickich Koronnych, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y Państw do nich należących, z dawniejszych Kancyonałow, Psalterzow y Katechizmow zebrane, y kwoli jednostaynemu używaniu wydane : A teraz znowu przedrukowane.
Ort: Gdańsk
Verlag: Drukował Andrzey Hünefeld
Jahr: 1646
Umfang
Anmerkung
Ankauf für: 12000 PLN