Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: J. Jaroszewicz

Titel: Obraz Litwy pod względem jéj cywilizacyi, od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. I-III

Ort: Wilno

Verlag: nakł. Rubena Rafałowicza Księgarza Wileńskiego

Jahr: 1844 - 1845

Umfang: 23 cm ; [4], IV, 240 pages ; [4], II, 313 pages ; [6], 273, [9] pages]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved ornamented leather bdg. from period

Ankauf für: 1600 PLN