Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Januszowski Jan

Titel: Statuta, Prawa y Constitucie Koronne Łacińskie y Polskie, z Statutów Łaskiego i Herborta y z Constituciy Koronnych zebrane. Y na ksiąg dziesięcioro, na części, tytuły, prawa y paragraphy, Za powodem Iaśnie Wielmożnego świeżey pamięci Pana Mikołaia Firleia z Dąbrowice, Wojewody Krakowskiego etc., Spisane, sporządzone y wydane przez…

Ort: Kraków

Verlag: W Architypographiiey Kró: I.M. Łazarzowey

Jahr: 1600

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 12500 PLN