Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Marya Ilnicka

Titel: Illustrowany skarbczyk polski : historya polska opowiedziana wierszem z dodaniem do każdego panowania prozą wiadomości historycznych przez J. B. W. i muzyki do niektórych Stanisława Moniuszki. Ozdobiony 45 drzeworytami, przedstawiającemi wizerunki królów polskich i 33 rycin z ważniejszych wypadków dziejowych

Ort: Warszawa

Verlag: nakł. Aleksandra Nowoleckiego

Jahr: 1861

Umfang: 19 cm ; pages [10], 287, [35]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 380 PLN