Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Hylzen, Jan August

Titel: Inflanty w dawnych swych, y wielorakich, aż do wieku naszego dziejach, y rewolucyach; z wywodem godności, y starożytności szlachty tameczney, tudziesz praw, y wolności z dawna, y teraz jey służących zebrane, y polskiemu światu do wiadomości w oyczystym języku podane.

Ort: Wilno

Verlag: W Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu

Jahr: 1750

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 3300 PLN