Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Przez Jaśnie Wielmożnego Jmśći Páná Jana Fryderyka na Kodniu Sapiehę Kanclerza Wielkiego W. X. Lit: Stárostę Brześćiáńskiego

Titel: Historya Rewolucyi Zaszłych w Rządach Rzeczypospolitey Rzymskiey

Ort: w Warszawie

Verlag: w Drukarni J. K. Mośći Kol: Soc: Jesu

Jahr: 1736

Umfang: 24 cm, cards [2], pages 446, card [1]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 2000 PLN