Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: -

Titel: Historya Narodu Polskiego Od Początku Chrześcianstwa. Panowanie Piastów. Panowanie Węgrów. T. II-VII

Ort: W Warszawie

Verlag: w Drukarni J.K. Mci i Rzeczypospolitey uprzywileiowaney Gröllowskiey

Jahr: 1780 - 1786

Umfang: 8vo, cards [6], pages XXXII, cards [4], pages 454, cards [14], mapy miedzior. Złoż. 2 ; pages XXXII, cards [4], pages 373, [1], cards [15] ; pages XXX, [2], 384, cards [12] ; pages [4], XLII, [4], 492, cards [17] ; pages XL, [2], 362, cards [9] ; pages XXIV, [2], 298, cards [17]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 11700 PLN