Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: -

Titel: Historya odległych pod panowaniem rossyiskiem będących narodów, mianowicie Tauryki czyli Krymu, Kałmuków, Kozaków i innych na północ Morza Czarnego, tudzież w północno-wschodnich Syberyi kraiach zamieszkałych z wielu nayświeższych autorów, którzy kilkoletnie podróże kosztem rządu odbyli, krótko zebrana i obrazkami przyozdobiona. T. I-II

Ort: Kraków

Verlag: Druk. Gröblowskiey

Jahr: 1809

Umfang: 20 cm, pages [10], 168, [1], cards with copperplate color [1] ; pages 170, [2], cards with copperplate color [1]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 1060 PLN