Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: -

Titel: Heroina Chrzescianska Rozmaitością Modlitw i Strzelistemi Aktami Nieoszacowanych Łaski Boskiey skarbow i niebieskiego krolestwa nabywaiąca. Ku większey Boga chwale, Matki Przenayświętszey i patronow SS. godnemu uszanowaniu, z pozwoleniem zwierzchności duchowney drukiem odnowiona

Ort: [Częstochowa]

Verlag: w Drukarni Jasney-Gory Częstochowskiey

Jahr: 1794

Umfang: cards [4], pages 581, cards [2]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved bdg. from period

Ankauf für: 1200 PLN