Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Jozef Alexander Jabłonowski

Titel: Heraldica To iest Osada Kleynotow Rycerskich Y wiadomość Znakow Herbownych dotąd w Polszcze nie obiaśniona, Pracą i Wynalazkiem Jozefa Alexandra Xiążęcia Prussów, na Jábłonowie y Lachowcách, Hrabi ná Lisiánce i Zawáłowie, barona ná Podhorcách Jabłonowskiego, stolnika W. X. L. sądowego ziemi Buskiey, Wołpieńskiego, Korsunskiego, Dźwinogrodzkiego, Zagoscskiego, Onyxteńskiego starosty á Rákánciskiego y Łáwáryskiego dzierżawce, Kawalera orderu Rzymskiego, ustáwámi náuki powszechnie przyiętéy okryślona. Inne do tego przydatki rzeczy stárożytnych do domów szlachetnych należących, ná kilká tráktátów podzielone. Powtórnie przedrukowana, poprawiona y przyczyniona

Ort: we Lwowie

Verlag: w drukarni J. K. M. Coll. Soc. Jesu.

Jahr: 1752

Umfang: 31 cm ; [5] cards, 202, [2] pages, 13 cards ill., [2] cards ill. fold-out.

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 2700 PLN