Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Gwagnin, Aleksander
Titel: Kronika Sarmacyey europskiey, w ktorey sie zamyka krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy, y Prowincyami swemi: tu­dzież też Wielkie Xięstwo Litew­skie, Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie, y część Tatarów...
Ort: Kraków
Verlag: Drukarnia Mikołaia Loba
Jahr: 1611
Umfang
Anmerkung
Ankauf für: 10000 PLN