Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Maryan Gumowski

Titel: Pieczęcie królów polskich: zebrał i opisał i reprod. światłodrukowemi opatrzył...

Ort: Kraków

Verlag: nakładem Towarzystwa Numizmatycznego

Jahr: 1910

Umfang: 30 cm, pages 94, cards ill. LII

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Ankauf für: 900 PLN