Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Groicki, Bartłomiej

Titel: Tytuły prawa Maydeburskiego Do porządku y do Artykułów, pierwey po Polsku wydanych. W sprawach tego czasu naywięcey kłopotnych, z tegoż Prawa Maydeburskiego przydane. W Krakowie drukowane Roku Pańskiego 1616. A teraz znowu, z pozwoleniem Starszych przedrukowane.

Ort: Przemyśl

Verlag: W Drukarni Societatis Jesu

Jahr: 1760

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 1100 PLN