Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Groicki, Bartłomiej

Titel: Porządek Sądów y spraw mieyskich prawa Maydeburskiego w Koronie polskiey w Krakowie drukowany Roku Pańskiego 1616. Teraz znowu z pozwoleniem Starszych przedrukowany.

Ort: Przemyśl

Verlag: W Drukarni J.K.M. Kollegium Societatis Jesu

Jahr: 1760

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 500 PLN