Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Groicki, Bartłomiej

Titel: Artykuły prawa Maydeburskiego Które zowią Speculum Saxonum. Z łacińskiego ięzyka na Polski przełożone y znowu drukowane Roku Pańskiego 1629. A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.

Ort: Przemyśl

Verlag: W Drukarni Societatis Jesu

Jahr: 1760

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 400 PLN