Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: ułożone przez Karolinę Eleonorę Grebitz; tł. Walentego Szacfajera

Titel: Rządna gospodyni we względzie kuchni i śpiżarni: dzieło dla początkuiących gospodyń i dwornic miasteczkowych i wieyskich. T. I-II T. I: Naukę jasną i gruntowną sporządzania, bez wszelkich uprzednich wiadomości, tannych, smakowitych i wabiących oko, rozmaitych gatunków naywybornieyszych potraw, ciast, komputów, kremów, galaret, marynat, marmeladów, soków, gorących i zimnych napoiów i likierów. […] T. II: Zawieraiący naukę o pieczeniu chleba [...]

Ort: Wilno

Verlag: nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego

Jahr: 1838; 1839

Umfang: 21 cm, pages XXVI, 434 ; pages [4], VIII, 302

Anmerkung: complete edition, complete clean copies in well-preserved leather bdgs. from period

Ankauf für: 1750 PLN