Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Gorkowski, Andrzej

Titel: Relacya poselstwa Jaśnie wielmożnego Jmci pana Stanisława Małachowskiego wojewody poznańskiego do traktatu Karłowickiego oraz różnych kommisyi po tym traktacie nastąpionych, ku ciekawości y pożytkowi obywatelów powtórnie, z niektóremi z rękopism przydatkami, do druku podana.

Ort: Warszawa

Verlag: W Drukarni J. Królewskiey Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum

Jahr: 1778

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 2400 PLN