Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Gniazdo Cnoty Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego y inszych Państw do tego Krolestwa należących Książąt y Panow początek swoy maią.
Ort: Kraków
Verlag: Z Drukarniey A. Piotrkowczyka
Jahr: 1578
Umfang
Anmerkung
Ankauf für: 20000 PLN