Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Glücksberg, Jan

Titel: Przewodnik Warszawski. Część l-sza obeymuie imiona, nazwiska, stopnie, zaszczyty i mieszkania urzędników cywilnych i woyskowych itd. Część ll-ga wymienia nazwiska, mieszkania bankierów, kupców, fabrykantów, rzemieślników, zgoła osób, których adresa publiczności potrzebne bydź mogą. Z dołączeniem kalendarza na rok 1826, planu miasta Warszawy i dwóch rycin. Rok pierwszy.

Ort: Warszawa

Verlag: Nakładem i drukiem N. Glücksberga

Jahr: 1826

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 2200 PLN