Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Garczyński, Stefan

Titel: Anatomia Rzeczypospolitey Polskiey, synom Oyczyzny ku przestrodze y poprawie tego co z kluby wypadło, mianowicie, o sposobach; zamnożenia Polskę ludem pospolitym, konserwowania dziatwy wieiskiey przez niedostatek y niewygody marnie ginącey, y wprowadzenia handlow y manufaktur zagranicznych. Dawniey spisana, z przydatkami teraz wydana.

Ort: -

Verlag: -

Jahr: 1753

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 1300 PLN