Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Galerye Mnichowskie. Zbiór rycin na stali z najcelniejszych obrazów Pinakoteki, Galeryj Leuchtenbergskiej i Schleissheimskiej. Z tekstem zbieranym przez Pathie Konstanty, Lewestam Henryk T. 1-2.

Ort: Warszawa

Verlag: Nakładem Henryka Natansona

Jahr: 1856-1857

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 5000 PLN