Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: -

Titel: Folwark w ktorym grunta nie zostawują się nigdy ugorem Przełożony na polski język przez X. Grzegorza Kniażewicza

Ort: Wilno

Verlag: W Drukarni Akademickiey Soc. Jesu

Jahr: 1770

Umfang: cards [11], pages 225, cards [7]

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 2600 PLN