Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Echard

Titel: Dykcyonarzyk geograficzny, czyli opisanie krolestw, prowincyi, miast, biskupstw, xięstw, hrabstw, margrabstw, portow, fortec y innych mieysc znacznieyszych w czterech częściach świata. ... Po angielsku napisany przez... Na koniec... w polskim wydany ięzyku, z dodatkiem zaszłych odmian i umieszczeniem wielu miast i prowincy polskich. T. 1-3.

Ort: Warszawa

Verlag: W Drukarni Piotra Dufour

Jahr: 1782-1783

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 1800 PLN