Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Dzienniki Sejmów Walnych Koronnych za panowania Zygmunta Augusta Króla polskiego, W. X. Litewskiego 1555 i 1558 r. w Piotrkowie złożonych.

Ort: Kraków

Verlag: Druk. UJ. pod zarządem K. Mańkowskiego.

Jahr: 1869

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 220 PLN