Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Norwid, Cyprjan

Titel: Dzieła Cyprjana Norwida (drobne utwory poetyckie – poematy – utwory dramatyczne – legendy, nowele, gawędy – przekłady – rozprawy wierszem i prozą). Wyd., objaśnił i wstępem krytycznym poprzedził Tadeusz Pini

Ort: Warszawa

Verlag: Parnas Polski

Jahr: 1834

Seria: Bibljoteka Poetów Polskich. T. 5

Umfang: 25 cm, pages XLVIII, 648, cards ill. 15, fascimile with autography 5, ill. in the tesxt 25

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Ankauf für: 260 PLN