Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Dokładny adwokat kraiowy w którym się wszystkie w życiu ludzkim potrzebne pisma sprawunkowe, iako to: noty czyli proźby, Memoryały, Kontrakty, re-wersa czyli zapisy długowe, zapisy ręczące, Obligacye, Zaświadczenia, Pleni-potencye czyli... Pełnomocnictwa, Kwity i t.d. podług teraźnieyszych Cesarsko-Królewskich Praw znayduią i bez pomocy Adwokata ułożone bydź mogą.

Ort: Kraków

Verlag: Kosztem Franciszka Gartnera

Jahr: 1798

Umfang: 8vo, pages: 85

Anmerkung: complete clean copies in well-preserved bdg.

Ankauf für: 300 PLN