Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Dbałowski, Włodzimierz, Przeworski Jan

Titel: Kodeks cywilny zawierający obowiązującą w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie ustawę cywilną, ustawy i rozporządzenia dodatkowe, z uwzględnieniem ustawodawstwa polskiego, oraz orzecznictwa sądu najwyższego. Nowego przekładu dokonali i opracowali...

Ort: Warszawa

Verlag: Nakł. Księgarni F. Hoesicka

Jahr: 1927

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 300 PLN