Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Constitvcie Seymv Walnego Koronnego szescniedzielnego warszawskiego Roku Panskiego M.DC.XLIX Dnia 22. Listopada.

Ort: W Krakowie

Verlag: W Drukarni Stanislawa Piotrkowczyka I.K.M. Typographa

Jahr: -

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 1200 PLN