Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego, Roku Pań. MDCXXXI. Dnia 12 Marca.

Ort: W Krakowie

Verlag: Cum Gratia et Priuilegio SRM. W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka, Krola JM Typographa

Jahr: -

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 300 PLN