Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: -

Titel: Ciekawe doświadczenia gospodarskie w poznawaniu lat, mocy, zdrowia, y w leczeniu wszelkich defektow konskich różnych innych bydląt y domowego ptastwa. Oraz sposoby rozmnożenia y łatwego utuczenia onych; tudzież różne experyencye ciekawe y arcy-potrzebne względem szczepienia, zasiewania, wędzenia, marynowania, y konserwy długiey wszelakich fruktow, y jarzyn ogrodowych, &c. &c. z różnych Autorow zebrane y wydane we Lwowie Roku 1740

Ort: Wilno

Verlag: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum

Jahr: 1777

Umfang: 8vo, card [1], pages 231, [17] regiestr

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 2500 PLN