Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Przez X. Woyciecha Bystrzonowskiego

Titel: Jnformacya matematyczna, rozumnie ciekawego Polaka Swiat cały, niebo, y ziemie, y co na nich iest, w trudnych kwestyach y praktyce, iemuż ułatwiająca

Ort: Lublin

Verlag: W drukarni Lubelskiey Societatis Jesu

Jahr: 1743

Umfang: 4to, cards unnumbered 284

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 1800 PLN