Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Przez X. Woyciecha Bystrzonowskiego

Titel: Jnformacya matematyczna, rozumnie ciekawego Polaka Swiat cały, niebo, y ziemie, y co na nich iest, w trudnych kwestyach y praktyce, iemuż ułatwiająca

Ort: Lublin

Verlag: Druk. J. K. Mci Colleg. Soc. Jesu

Jahr: 1749

Umfang: 4to, cards [4], pages 490, cards [6] with index

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 1800 PLN