Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Burzyński, Piotr

Titel: O stosunkach majątkowych między osobami różno-krajowemi zawierającemi związek małżeński bez intercyzy z szczególną w tym względzie uwagą na Krainę W.M.Krakowa z trzema ościennemi państwami.

Ort: Kraków

Verlag: Drukiem maszynowym S. Gieszkowskiego

Jahr: 1844

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 200 PLN