Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Bończa-Tomaszewski, Wiesław

Titel: Kodeks orderowy. Przepisy obowiązujące posiadaczy orderów, odznaczeń, medali i odznak. Zatwierdzony do użytku przez Min. Spraw Zagr. i Min. Spraw Wojsk.

Ort: Warszawa

Verlag: Gł. Księg. Wojsk.

Jahr: 1939

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 1600 PLN