Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: przez Xawiera Bohusza

Titel: O początkach narodu i języka litewskiego: rozprawa przez Xawiera Bohusza napisana, a na publicznym posiedzeniu […] Towarzystwa Warszawskiego r. 1806 d. 12 grudnia czytana

Ort: Warszawa

Verlag: w Druk. Gazety Warszawskiey

Jahr: 1808

Umfang: 17 cm, pages [2], 207, cards ill. 1

Anmerkung: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Ankauf für: 1100 PLN