Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu, według łacinskiego przekładu starego, w Kościele Powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc [...] przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca [...] wydane w Krakowie 1599, teraz [...] przedrukowane.

Ort: W Wrocławiu

Verlag: W Drukarni Akademickiey Coll. Soc. Iesu

Jahr: 1740

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 1700 PLN