Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Biblia święta Tho iest księgi Starego y Nowego Zakonu własnie z Żydowskiego, Greckiego y Lacińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wyłożone.

Ort: Brześć Litewski

Verlag: Mikołaj Radziwiłł

Jahr: 1563

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 30000 PLN