Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Biblia to iest Xięgi Stharego y Nowego Zakonu, na pol­ski ięzyk, z pilnością według Łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześcijańskiego powssechnego przyięthey, nowo wyłożona.
Ort: Kraków
Verlag: Drukarnia Szarffenbergerów
Jahr: 1561
Umfang
Anmerkung
Ankauf für: 25000 PLN