Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Biblia to iest: Kxiegi Starego y Nowego Zakonu, na polski ięzyk według łacińskiey Bibliey, od kościoła chrześcijańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnością poprawiona, y figurami ozdobiona.
Ort: Kraków
Verlag: Drukarnia M. Szarffenberga
Jahr: 1577
Umfang
Anmerkung
Ankauf für: 20000 PLN