Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, według ła­cińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Polski ię­zyk znowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętey po­wszechney przeciw kacerztwom tych czasów należących. Przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca.
Ort: Kraków
Verlag: Ks. Arcybp. Gnieźnieński
Jahr: 1599
Umfang
Anmerkung
Ankauf für: 20000 PLN