Besonders gesuchte Bücher

 

Autor: Bartoszewicz, Juljan

Titel: Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasi Rzeczypospolitej i warszawscy i prymasi Królestwa Polskiego. Wizerunki z galeryi łowickiej, objaśnione tekstem historycznym przez...

Ort: Warszawa

Verlag: Litogr. Pecq et Comp., Dzwonkowski i Sp., druk J. Ungra.

Jahr: -

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 3800 PLN