Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Album Kajetana Wincentego Kielisińskiego

Ort: Poznań

Verlag: Księgarnia J. K. Żupańskiego

Jahr: 1853

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 12000 PLN